Accreditation form

Enter your data (* - required field):

enter the number without spaces
enter the number without spaces
English - Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o Targach na adres email zgodnie z ustawą o korespondencji elektronicznej (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną). Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.