Szkolenia

Podczas Pro Defense planujemy przeprowadzenie następujących szkoleń:
- medyczne – pierwsza pomoc oraz medycyna pola walki
- samoobrona i walka w bliskim kontakcie
- strzelectwo taktyczne
- postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym
- system identyfikacji i rozpoznawania zagrożeń
- inne