Marszałek Województwa patronem Pro Defense 2018

Z uwagi na istotną rolę wydarzenia w regionie oraz wzmacnianie walorów edukacyjnych wydarzenia - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin objął patronatem honorowym wydarzenie Pro Defense 2018. Kontynuacja współpracy z Urzędem Marszałkowskim jest dla nas dowodem na ugruntowanie pozycji wydarzenia w regionie oraz nagrodą za rok roczne zwiększanie zakresu i rangi Pro Defense. Możliwość współpracy naszych instytucji z całą pewnością przyniesie pozytywne efekty w ramach kultywowania postaw patriotycznych obywateli w regionie i pozwoli dotrzeć z przekazem do polskich i zagranicznych grup proobronnych tak jak w latach 2016-2017.