Program konferencji

W dniach 1-3 czerwca 2017 r . w Centrum Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie odbyła się organizowana przez Biuro do Spraw Proobronnych przy wsparciu Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON konferencja na temat „Działalność organizacji proobronnych w Polsce i za granicą”.

Konferencja składała się z kilku sesji prowadzonych w określonych obszarach tematycznych:

-          Wojska Obrony Terytorialnej we współdziałaniu z organizacjami proobronnymi,

-          System funkcjonowania organizacji proobronnych państw nadbałtyckich,

-          Uzbrojenie i szkolenie w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do podsumowania działań związanych z tworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej oraz włączeniem organizacji proobronnych w system bezpieczeństwa Państwa.

Tematy wystąpień poruszały m. in. kwestie związane ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, wyposażeniem oraz uzbrojeniem tego nowego rodzaju Sił Zbrojnych, szkoleniem organizacji proobronnych w ramach „Program PASZPORT”. Prelekcje na temat funkcjonowania organizacji proobronnych w krajach nadbałtyckich wygłosili przedstawiciele organizacji z Litwy, Łotwy i Estonii.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także założenia zainicjowanego przez resort Obrony Narodowej „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.