Program targów 2017

PROGRAM TARGÓW PRO DEFENSE 01-04.06.2017r.

WERSJA PDF

1.6.2017 r. (czwartek)

10.15 - 10.20 Apel klas mundurowych - uczestników Pikniku Proobronnego Klas Mundurowych. Planowany jest udział Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza (szczegółowy harmonogram wizyty na targach Pro Defense szefa MON będzie udostępniony w terminie późniejszym)

miejsce: parking na terenie Expo Mazury S.A.

10.30 - 10.50 Ogłoszenie wykazu szkół zakwalifikowanych do programu „Pilotażowy program dla klas mundurowych” oraz wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego "Zoom na proobronność" zorganizowanego przez Biuro do Spraw Proobronnych MON

11.00 * - Oficjalne otwarcie Targów Proobronnych Pro Defense 2017 Planowany jest udział Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza (szczegółowy harmonogram wizyty na targach Pro Defense szefa MON będzie udostępniony w terminie późniejszym)

miejsce (hala nr 4)

11.20 - 11.40 Pokaz dynamiczny Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej

miejsce: parking obok klubu S7

14.00 - 14.10 Rozpoczęcie konferencji „Działalność organizacji proobronnych w Polsce i za granicą”. Przywitanie gości przez dyrektora Biura do Spraw Proobronnych oraz Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej

 

 

Program targowy (hala nr 3)

09.00 – 18.00 Aktywny panel prezentacyjny Biura Ds. Proobronnych MON, na którym gościnnie dla wszystkich zainteresowanych zaprezentują swoje dokonania i osiągnięcia oraz przedstawią zakres działalności organizacje proobronne. Przedstawiciele tych organizacji prezentując swój dorobek i odpowiadając na pytania będą zachęcali odwiedzających do aktywnej działalności w ruchu proobronnym (BDsP MON)

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna innowacyjnych technologii możliwych do wykorzystania w SZ RP w tym w WOT m.in. Pojazdy autonomicznego dozoru, transportu i obserwacji, systemy dowodzenia, wykrywania i neutralizacji BSP, oraz załogowe pojazdy latające (I3TO)

09.00 – 18.00 Konkurs dotyczący Marszałka Józefa Piłsudskiego "Poznaj Marszałka!" (WCEO)

09.00 – 18.00 Wystawy statyczne: wystawa "Wojska Specjalne w działaniach poza granciami państwa". Wystawa komiksowa "Irak i Afganistan", spotkania weteranów z uczestnikami Zlotu Klas Mundurowych (CWDpGP)

09.00 – 18.00 Stała ekspozycja PAK. Pokazy łazików marsjańskich (6-8 zespołów z czołowych uczelni krajowych), (PAKos)

16.00 – 16.45  Spotkanie uczniów klas mundurowych z weteranem misji zagranicznych (CWDPGP)

KINO HISTORYCZNE – scenariusz projekcji filmów:

09.00 Grunwaldzkie refleksje (26 min.)

10.00 Polska Góra była ich redutą – Kostiuchnówka 1916 (42 min.)

11.00 Czołżek (35 min)

12.00 Pod biało-czerwoną banderą (25 min.)

13.00 Rozkaz Panie Majorze … (54 min.)

14.00 Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (37 min.)

15.00 Grunwaldzkie refleksje (26 min.)

16.00 Czołżek (35 min)

 

Program targowy (hala nr 4)

09.00 – 18.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

10.15 – 11.00 Prezentacja spotu dotyczącego otwarcia dwóch portali internetowych – niepodleglosc.wp.mil.pl; klasymundurowe.wp.mil.pl (WCEO)

11.00 – 12.00 Oficjalne otwarcie targów Pro Defense

11.45 – 14.15 Występy zespołu artystycznego Klubu Marynarki Wojennej „RIWIERA“ z Gdyni

14.45 – 15.45 Występy Orkiestry Wojskowej z Elbląga

 

Program targowy (hala nr 5 i 6)

09.00 – 18.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna – PGZ (wystawa produktów 25 spółek)

13.00 – 18.00 Strzelanie z użyciem trenażerów, proces ciągły w zależności od zainteresowania. "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (DG RSZ)

09.00 – 18.00 Pokaz innowacyjnych projektów badawczych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Projekty z zakresu: monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, wykrywania broni oraz   wsparcia taktycznego żołnierza, zespołu lub drużyny.  "Trenażery i symulatory        pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (WAT)

09.00 – 18.00 Wystawy statyczne. Stanowisko obsługi systemu wspomagania dowodzenia C3iS JAŚMIN. Stanowisko obsługi systemu symulacyjnego JTLS. Stanowsko obslugi (składania, rozkładania) broni strzeleckiej. Multimedialna strzelnica laserowa (AszWoj.)

09.00 – 18.00 Pokazy statyczne pneumatycznego modelu okrętu podwodnego (AMW)

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna. Ekspozycja  innowacyjnych aparatów latających - bezzałogowych statków powietrznych, napędzanych silnikami elektrycznymi i silnikami spalinowymi  dalekiego zasięgu. Pokaz innowacyjnych symulatorów  treningowo-szkoleniowych: symulator wieży kontroli lotów, symulator bezzałogowych statków powietrznych, symulator lotu. Prezentacja oferty edukacyjnej (WSOSP)

09.00 – 18.00 Wystawa: system symulacyjny vbs (wystawa dynamiczna), system symulacyjny lss (wystawa statyczna), szkolenia z zakresu samoobrony, pokaz sztuk walki w bliskim kontakcie, elementy wyposażenia do szkolenia z zakresu medycyny pola walki (WSOWL)

09.00 – 18.00 Pokaz systemu wsparcia szkolenia bojowego "ŚNIEŻNIK" z wykorzystaniem rozwiązań CQC.j. (AM/WITU)

12.00 – 12.10; 14.20 – 14.30; 17.20 -17.30 – Pokaz musztry z omówieniem wyposażenia poszczególnych członków drużyny. Moderator wywołuje i omiawia wyposażenie poszczególnych członków drużyny piechoty, każdego pokolei wywołuje dowódca.

Miejsce: Stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej

 

Program targowy (teren parkingu)

10.15 – 10.50 Uroczysty apel klas mundurowych z udziałem Ministra ON (defilada kompanii honorowej z uczniów klas mundurowych przy akompaniamencie orkiestry wojska polskiego)

10.00 – 18.00 Pokazy dynamiczne (OSŻW Warszawa)

1. Taktyka szturmu na obiekt ruchomy – samochód. (czas 5-7 minut, 25 żołnierzy, miejsce parkingowe wnęka między H2 i H3)

2. Prezentacja wyszkolenia psów służbowych (czas 5-7 minut, 2/3 żołnierzy + 2/3 psy służbowe, miejsce parkingowe wnęka między H2 i H3)

(łączny czas pokazu - 20 min.)

Elementy pokazów dynamicznych następują jeden po drugim.

10.00 – 18.00 Pokaz statyczny sprzętu wojskowego. Gotowanie grochówki i wypiek chleba (DG RSZ)

10.00 – 18.00 Zawody strzeleckie dla klas mundurowych (strzelnica kontenerowa na dziedzińcu z H4 - WOT)

10.00 – 18.00 Pokazy możliwości technicznych dronów firmy „Roborotor“

 

2.6.2017r. (piątek)

 

Program targowy (hala nr 3)

09.00 – 18.00 Aktywny panel prezentacyjny Biura Ds. Proobronnych MON, na którym gościnnie dla wszystkich zainteresowanych zaprezentują swoje dokonania i osiągnięcia oraz przedstawią zakres działalności organizacje proobronne. Przedstawiciele tych organizacji prezentując swój dorobek i odpowiadając na pytania będą zachęcali odwiedzających do aktywnej działalności w ruchu proobronnym (BDsP MON)

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna innowacyjnych technologii możliwych do wykorzystania w SZ RP w tym w WOT m.in. Pojazdy autonomicznego dozoru, transportu i obserwacji, systemy dowodzenia, wykrywania i neutralizacji BSP, oraz załogowe pojazdy latające (I3TO)

09.00 – 18.00 Organizacja konkursu dotyczącego Marszałka Józefa Piłsudskiego "Poznaj Marszałka!", przygotowanie reportażu filmowego z Targów, prezentacja wystaw statycznych – klasy mundurowe oraz siły zbrojne (WCEO)

09.00 – 18.00 Wystawy statyczne: wystawa "Wojska Specjalne w działaniach poza granciami państwa". Wystawa komiksowa "Irak i Afganistan", spotkania weteranów z uczestnikami Zlotu Klas Mundurowych (CWDpGP)

09.00 – 18.00 Stała ekspozycja PAK. Pokazy łazików marsjańskich (6-8 zespołów z czołowych uczelni krajowych), (PAKos)

16.00 – 16.45 Spotkanie uczniów klas mundurowych z weteranem misji zagranicznych (CWDPGP)

KINO HISTORYCZNE – scenariusz projekcji filmów:

09.00 Rozkaz Panie Majorze … (54 min.)

10.00 Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (37 min.)

11.00 Grunwaldzkie refleksje (26 min.)

12.00 Polska Góra była ich redutą – Kostiuchnówka 1916 (42 min.)

13.00 Czołżek (35 min)

14.00 Pod biało-czerwoną banderą (25 min.)

15.00 Rozkaz Panie Majorze … (54 min.)

16.00 Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (37 min.)

 

Program targowy (hala nr 4)

09.00 – 18.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 – 11.30 Prelekcja - wystąpienie prelegenta z firmy COMARCH S.A. nt.“Zautomatyzowana platforma klasy C4ISR Comarch Defence Platform, jako polska propozycja zintegrowanego systemu ISTAR pod kątem wykonania operacji nieregularnych, działań zaczepnych, szkoleń, treningów snajperskich oraz zadań misji snajperskich“

11.40 – 12.25 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. nt.“Wykorzystanie systemów wsparcia szkolenia bojowego, symulatorów i trenażerów w szkoleniu pododdziałów OT“

12.40 – 13.00 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy INPHOTECH nt.“Polskie technologie światłowodowe dla nowoczesnego wojska“

13.10 – 13.30 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy KLIMAWENT S.A. nt.“Modułowe strzelnice taktyczne MOST“

13.40 – 14.05 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ nt.“Nowe technologie obronne do ochrony granic RP“

14.15 – 14.35 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy FASER S.A. nt.“Misja-służymy waszemu bezpieczeństwu na rynku wojskowym“

14.45 – 15.30 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy MA-GA Sp. z o.o. nt.“Asortyment maszyn gastronomicznych do wykorzystania w działalności gospodarczej w wojsku“

15.40 – 16.00 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy DGT Sp. z o.o. nt.“Bezpieczna komunikacja w obliczu cyberzagrożeń“

16.10 – 16.40 Prelekcja – wystąpienie prelegenta z firmy PROALPHA POLSKA Sp. z o.o. nt.“Oprogramowanie klasy ERP jako narzędzie w planowaniu produkcji dla branży zbrojeniowej“   

 

Program targowy (hala nr 5 i 6)

09.00 – 18.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna – PGZ (25 spółek - wystawa ich produktów)

09.00 – 18.00 Strzelanie z użyciem trenażerów, proces ciągły w zależności od zainteresowania. "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (DG RSZ)

09.00 – 18.00 Pokaz innowacyjnych projektów badawczych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Projekty z zakresu: monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, wykrywania broni oraz   wsparcia taktycznego żołnierza, zespołu lub drużyny.  "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (WAT)

09.00 – 18.00 Wystawy statyczne. Stanowisko obsługi systemu wspomagania dowodzenia C3iS JAŚMIN. Stanowisko obsługi systemu symulacyjnego JTLS. Stanowsko obslugi (składania, rozkładania) broni strzeleckiej. Multimedialna strzelnica laserowa (AszWoj.)

09.00 – 18.00 Pokazy statyczne pneumatycznego modelu okrętu podwodnego (AMW)

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna. Ekspozycja  innowacyjnych aparatów latających - bezzałogowych statków powietrznych, napędzanych silnikami elektrycznymi i silnikami spalinowymi  dalekiego zasięgu. Pokaz innowacyjnych symulatorów  treningowo-szkoleniowych: symulator wieży kontroli lotów, symulator bezzałogowych statków powietrznych, symulator lotu. Prezentacja oferty edukacyjnej (WSOSP)

09.00 – 18.00 Wystawa: system symulacyjny vbs (wystawa dynamiczna), system symulacyjny lss (wystawa statyczna), szkolenia z zakresu samoobrony, pokaz sztuk walki w bliskim kontakcie, elementy wyposażenia do szkolenia z zakresu medycyny pola walki (WSOWL)

09.00 – 18.00 Pokaz systemu wsparcia szkolenia bojowego "ŚNIEŻNIK" z wykorzystaniem rozwiązań CQC.j. (AM/WITU)

09.00 – 18.00 Wystawa statyczna. "Trenazery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (OSŻW Warszawa)

12.00 – 12.10; 14.20 – 14.30; 17.20 -17.30 – Pokaz musztry z omówieniem wyposażenia poszczególnych członków drużyny. Moderator wywołuje i omiawia wyposażenie poszczególnych członków drużyny piechoty, każdego pokolei wywołuje dowódca.

Miejsce: Stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej

 

Program targowy (teren parkingu)

09.00 – 18.00 Pokaz statyczny sprzętu wojskowego. Gotowanie grochówki i wypiek chleba (DG RSZ)

09.00 – 18.00 Zawody strzeleckie dla klas mundurowych (strzelnica kontenerowa na dziedzińcu za H4 - WOT)

10.00 – 18.00 Pokazy możliwości technicznych dronów firmy „Roborotor“

 

3.6.2017r. (sobota)

 

Program targowy (hala nr 3)

10.00 – 18.00 Aktywny panel prezentacyjny Biura Ds. Proobronnych MON, na którym gościnnie dla wszystkich zainteresowanych zaprezentują swoje dokonania i osiągnięcia oraz przedstawią zakres działalności organizacje proobronne. Przedstawiciele tych organizacji prezentując swój dorobek i odpowiadając na pytania będą zachęcali odwiedzających do aktywnej działalności w ruchu proobronnym (BDsP MON)

10.00 – 18.00 Wystawa statyczna innowacyjnych technologii możliwych do wykorzystania w SZ RP w tym w WOT m.in. Pojazdy autonomicznego dozoru, transportu i obserwacji, systemy dowodzenia, wykrywania i neutralizacji BSP, oraz załogowe pojazdy latające (I3TO)

10.00 – 18.00 Organizacja konkursu dotyczącego Marszałka Józefa Piłsudskiego pn. "Poznaj Marszałka!", przygotowanie reportażu filmowego z Targów, prezentacja wystaw statycznych – klasy mundurowe oraz siły zbrojne (WCEO)

10.00 – 18.00 Wystawy statyczne: wystawa "Wojska Specjalne w działaniach poza granciami państwa". Wystawa komiksowa "Irak i Afganistan", spotkania weteranów z uczestnikami Zlotu Klas Mundurowych (CWDpGP)

10.00 – 18.00 Stała ekspozycja PAK. Pokazy łazików marsjańskich (6-8 zespołów z czołowych uczelni krajowych), (PAKos)

KINO HISTORYCZNE – scenariusz projekcji filmów:

10.00 Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (37 min.)

11.00 Grunwaldzkie refleksje (26 min.)

12.00 Polska Góra była ich redutą – Kostiuchnówka 1916 (42 min.)

13.00 Czołżek (35 min)

14.00 Pod biało-czerwoną banderą (25 min.)

15.00 Rozkaz Panie Majorze … (54 min.)

16.00 Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” (37 min.)

 

Program targowy (hala nr 4)

10.00 – 18.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 – 11.20 Występ zespołu artystycznego Klubu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Malborka

11.45 – 12.15 Występy zespołu artystycznego Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa

12.30 – 14.00 Występy zespołu artystycznego Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla

14.15 – 15.00 Występy zespołu artystycznego Klubu Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego

15.15 – 16.45 Występy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy

 

Program targowy (hala nr 5 i 6)

10.00 – 18.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 – 18.00 Wystawa statyczna – PGZ (25 spółek - wystawa ich produktów)

10.00 – 18.00 Strzelanie z użyciem trenażerów, proces ciągły w zależności od zainteresowania. "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (DG RSZ)

10.00 – 18.00 Pokaz innowacyjnych projektów badawczych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Projekty z zakresu: monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, wykrywania broni oraz   wsparcia taktycznego żołnierza, zespołu lub drużyny.  "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (WAT)

10.00 – 18.00 Wystawy statyczne. Stanowisko obsługi systemu wspomagania dowodzenia C3iS JAŚMIN. Pokaz dynamiczny działań taktycznych Jednostki Strzeleckiej „1313“. Stanowisko obsługi systemu symulacyjnego JTLS. Stanowsko obslugi (składania, rozkładania) broni strzeleckiej. Multimedialna strzelnica laserowa (AszWoj.)

10.00 – 18.00 Pokazy statyczne pneumatycznego modelu okrętu podwodnego (AMW)

10.00 – 18.00 Wystawa statyczna. Ekspozycja  innowacyjnych aparatów latających - bezzałogowych statków powietrznych, napędzanych silnikami elektrycznymi i silnikami spalinowymi  dalekiego zasięgu. Pokaz innowacyjnych symulatorów  treningowo-szkoleniowych: symulator wieży kontroli lotów, symulator bezzałogowych statków powietrznych, symulator lotu. Prezentacja oferty edukacyjnej (WSOSP)

10.00 – 18.00 Wystawa: system symulacyjny vbs (wystawa dynamiczna), system symulacyjny lss (wystawa statyczna), szkolenia z zakresu samoobrony, pokaz sztuk walki w bliskim kontakcie, elementy wyposażenia do szkolenia z zakresu medycyny pola walki (WSOWL)

10.00 – 18.00 Pokaz systemu wsparcia szkolenia bojowego "ŚNIEŻNIK" z wykorzystaniem rozwiązań CQC.j. (AM/WITU)

10.00 – 18.00 Wystawa statyczna. "Trenazery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (OSŻW Warszawa)

12.00 – 12.10; 14.20 – 14.30; 17.20 -17.30 – Pokaz musztry z omówieniem wyposażenia poszczególnych członków drużyny. Moderator wywołuje i omiawia wyposażenie poszczególnych członków drużyny piechoty, każdego pokolei wywołuje dowódca.

Miejsce: Stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej

 

Program targowy (teren parkingu)

10.00 – 18.00 Pokaz statyczny sprzętu wojskowego. Gotowanie grochówki i wypiek chleba (DG RSZ)

10.00 – 18.00 Strzelanie dla organizacji proobronnych (strzelnica kontenerowa na dziedzińcu za H4 - WOT)

10.00 – 18.00 Pokazy możliwości technicznych dronów firmy „Roborotor“

13.00 – 13.20 Pokaz dynamiczny jednostki strzeleckiej JS 1313

 

4.6.2017r. (niedziela)

 

Program targowy (hala nr 3)

10.00 – 15.00 Aktywny panel prezentacyjny Biura Ds. Proobronnych MON, na którym gościnnie dla wszystkich zainteresowanych zaprezentują swoje dokonania i osiągnięcia oraz przedstawią zakres działalności organizacje proobronne. Przedstawiciele tych organizacji prezentując swój dorobek i odpowiadając na pytania będą zachęcali odwiedzających do aktywnej działalności w ruchu proobronnym (BDsP MON)

10.00 – 15.00 Wystawa statyczna innowacyjnych technologii możliwych do wykorzystania w SZ RP w tym w WOT m.in. Pojazdy autonomicznego dozoru, transportu i obserwacji, systemy dowodzenia, wykrywaniai neutralizacji BSP, oraz załogowe pojazdy latające (I3TO)

10.00 – 15.00 Prezentacja wystaw statycznych – klasy mundurowe oraz siły zbrojne. Przygotowanie reportażu filmowego z Targów (WCEO)

10.00 – 15.00 Wystawy statyczne: wystawa "Wojska Specjalne w działaniach poza granciami państwa". Wystawa komiksowa "Irak i Afganistan", spotkania weteranów z uczestnikami Zlotu Klas Mundurowych (CWDpGP)

10.00 – 15.00 Stała ekspozycja Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Pokazy łazików marsjańskich (6-8 zespołów z czołowych uczelni krajowych),

13.00 – 13.20 Ogłoszenie zwycięzców zawodów łazików marsjańskich (PAK)

 

KINO HISTORYCZNE – scenariusz projekcji filmów:

10.00 Grunwaldzkie refleksje (26 min.)

11.00 Polska Góra była ich redutą – Kostiuchnówka 1916 (42 min.)

12.00 Czołżek (35 min)

13.00 Pod biało-czerwoną banderą (25 min.)

 

 

Program targowy (hala nr 4)

10.00 – 15.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

11.00 - 12.30 Występy zespołu artystycznego Klubu 3. Flotylli Okrętów z Gdyni

12:30 – 13:00 Wręczenie nagród fundacji „Promilitaria XXI” i „Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” z okazji V wydania Katalogu „Innowacyjnych Rozwiązań dla Bezpieczeństwa i Obronności”

13:00 – 13.15 Występy zespołu artystycznego Klubu Dowództwa Garnizonu Warszawa

15.00 – 15.15 Zakończenie II edycji Targów Proobronnych Pro Defense 2017

 

Program targowy (hala nr 5 i 6)

10.00 – 15.00 Otwarcie targów dla zwiedzających

10.00 – 15.00 Wystawa statyczna – PGZ (25 spółek - wystawa ich produktów)

10.00 – 15.00 Strzelanie z użyciem trenażerów, proces ciągły w zależności od zainteresowania. "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (DG RSZ)

10.00 – 15.00 Pokaz innowacyjnych projektów badawczych, związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Projekty z zakresu: monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, wykrywania broni oraz   wsparcia taktycznego żołnierza, zespołu lub drużyny.  "Trenażery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (WAT)

10.00 – 15.00 Wystawy statyczne. Stanowisko obsługi systemu wspomagania dowodzenia C3iS JAŚMIN. Stanowisko obsługi systemu symulacyjnego JTLS. Stanowsko obslugi (składania, rozkładania) broni strzeleckiej. Multimedialna strzelnica laserowa (AszWoj.)

10.00 – 15.00 Pokazy statyczne pneumatycznego modelu okrętu podwodnego (AMW)

10.00 – 15.00 Wystawa statyczna. Ekspozycja  innowacyjnych aparatów latających - bezzałogowych statków powietrznych, napędzanych silnikami elektrycznymi i silnikami spalinowymi  dalekiego zasięgu. Pokaz innowacyjnych symulatorów  treningowo-szkoleniowych: symulator wieży kontroli lotów, symulator bezzałogowych statków powietrznych, symulator lotu. Prezentacja oferty edukacyjnej (WSOSP)

10.00 – 15.00 Wystawa: system symulacyjny vbs (wystawa dynamiczna), system symulacyjny lss (wystawa statyczna), szkolenia z zakresu samoobrony, pokaz sztuk walki w bliskim kontakcie, elementy wyposażenia do szkolenia z zakresu medycyny pola walki (WSOWL)

10.00 – 15.00 Pokaz systemu wsparcia szkolenia bojowego "ŚNIEŻNIK" z wykorzystaniem rozwiązań CQC.j. (AM/WITU)

10.00 – 15.00 Wystawa statyczna. "Trenazery i symulatory pola walki - prezentacja systemów w ramach SEH" (OSŻW Warszawa)

12.00 – 12.10; 14.20 – 14.30; 17.20 -17.30 – Pokaz musztry z omówieniem wyposażenia poszczególnych członków drużyny. Moderator wywołuje i omiawia wyposażenie poszczególnych członków drużyny piechoty, każdego pokolei wywołuje dowódca.

Miejsce: Stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej

 

Program targowy (teren parkingu)

10.00 – 15.00 Pokaz statyczny sprzętu wojskowego. Gotowanie grochówki i wypiek chleba (DG RSZ)

10.00 – 15.00 Strzelanie dla organizacji proobronnych (strzelnica kontenerowa na dziedzińcu za H4 - WOT)

10.00 – 15.00 Pokazy możliwości technicznych dronów firmy „Roborotor“