Warsztaty

Podczas Pro Defense planujemy przeprowadzenie następujących warsztatów:
- broń – zasady użycia broni i amunicji, zasady konserwacji, noszenia, przechowywania itd.
- żywność – sposoby przechowywania i przygotowania
- inne.